Welkom!

 

Reeds enkele jaren zijn verschillende clubs bezig met de treibball sport er werden reeds wedstrijden ingericht maar in april 2016 namen enkele mensen het initiatief om treibball op te ondersteunen in België. Deze beslissing kwam mede tot stand doordat begin 2016 de KKUSH een voorlopige goedkeuring geeft om in zijn hondenscholen treibball toe te laten. Zo kunnen ook deze hondenscholen ook op wekelijkse basis trainen.

Ons uiteindelijk doel:  Treibball laten erkennen door de KKUSH als hondensport met bijhorende wedstrijden en kampioenschappen. De KKUSH heeft in 2016 toestemming gegeven aan de clubs die onder hun naam vallen om deze sport aan te bieden en er wedstrijden in te organiseren. Hiervoor werd reeds een communicatie verstuurd van de KKUSH naar de leden. Aangezien het gaat om een hondensport in oprichting worden er verder nog geen richtlijnen meegegeven door de KKUSH.